Posilovna

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

1.   Provoz posilovny je 09:00 – 21:00 hod.

2.   Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 21 let.

3.   Případné závady na používaném vybavení posilovny je nutné neprodleně ohlásit na recepci.

4.   Do prostor posilovny je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek, ve                  špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení.

5.   V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických a omamných látek.  

6.   Do prostor posilovny je zakázán vstup s domácími mazlíčky.

Každý návštěvník posilovny:  

 • je povinen řídit se provozním řádem posilovny
 • je povinen seznámit se s návody na použití s jednotlivými stroji
 • v posilovně cvičí na vlastní nebezpečí
 • je zodpovědný za svůj zdravotní stav
 • před vstupem do posilovny se musí přezout do pevné čisté sportovní obuvi
 • ke cvičení používá čisté sportovní oblečení a ručník, který zabraňuje styku holé pokožky s posilovacími stroji
 • zodpovídá za způsobenou škodu v plné výši
 • v případě jakéhokoliv zranění je povinen toto oznámit na recepci
 • po skončení cvičení je povinen posilovnu uklidit a vrátit nářadí a náčiní na tomu určená místa
Posilovna
Vaše rezervace
 • Posilovací stroj
 • Rotoped
 • Sada činek
 • Stepper
 • Běžecký pás