Rezervační a storno podmínky

Rezervace

 1. Ceny uvedené na stránkách www.rezidenceklinovec.cz jsou uvedeny v CZK za apartmán v závislosti na počtu osob, termínu ubytování a délce pobytu, včetně DPH v zákonné výši. Místní poplatky nejsou v cenách zahrnuty.
 2. Děti do 3 let (včetně) bez nároku na postýlku či přistýlku jsou ubytovány zdarma. Děti nad 3 roky je nutné v rezervaci uvést jako dospělé osoby.
 3. Není-li v uveřejněné aktuální nabídce ubytování uvedeno jinak, minimální délka pobytu je 5 nocí.
 4. Úhrada ceny ubytování je nutná ve výši 100 % před příjezdem, a to do 2 dnů po rezervaci pobytu.  Pokud nebude v této době cena ubytování uhrazena, rezervace se automaticky ruší bez náhrady a ubytovatel má právo obsadit termín jinými hosty.

Příjezd, odjezd, kauce

 1. Nástup k ubytování v apartmánu je možný od 14:00 hodin do 17:00 hodin ve sjednaný den zahájení pobytu. Klient opustí apartmán nejpozději do 10:00 hodin v poslední den pobytu. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi pobyt za další den, popř. alespoň jeho část, dle platného ceníku.
 2. Ubytovatel není povinen ubytovat klienta anebo hosta, který bez předchozí domluvy přijede po 17:00 hodině. I v případě domluvy bude pozdní příjezd zpoplatněn částkou 300,- Kč za každou další hodinu.
 3. Při zahájení pobytu je klient povinen uhradit v hotovosti vratnou zálohu na apartmán ve výši 1.500,- Kč na celý pobyt. Ubytovatel je oprávněn uhradit z kauce poškození vybavení apartmánu, ztrátu klíče nebo čipu od závory a výtahu.
 4. Klient musí při opuštění apartmánu zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít dveře a při odhlášení z pobytu na recepci Rezidence Klínovec odevzdat klíče od apartmánu a hlavního vchodu a čip od závory a výtahu.
 5. V případě ztráty klíče je klient povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci Rezidence Klínovec. V případě, že tak neučiní, ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče.

Storno rezervace

 1. Klient má právo kdykoli smlouvu o ubytování vypovědět („stornovat“) za podmínek uvedených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek (dále jen „storno podmínky“). Klient musí výpověď učinit přes rezervační portál, kde objednávku učinil a dále písemně a doručit ubytovateli buď poštou nebo emailem na adresu recepce@rezidenceklinovec.cz.
 2. Storno podmínky v případě plné ceny ubytování s vratnou zálohou:                                                                                                                                                a) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 45 - 21 dní před příjezdem je storno poplatek 30 % z ceny rezervovaného ubytování;                            b) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 20 - 14 dní před příjezdem je storno poplatek 50 % z ceny rezervovaného ubytování;                            c) v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 13 - 7 dní před příjezdem je storno poplatek 70 % z ceny rezervovaného ubytování;                          d)  v případě stornování smlouvy o ubytování klientem 6 - 0 dní před příjezdem je storno poplatek 100% z ceny rezervovaného ubytování.                        Ubytovatel vrátí klientovi zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dnů po doručení písemné výpovědi smlouvy o ubytování.
 3. Storno podmínky v případě ceny ubytování se slevou bez vratné zálohy: V případě stornování smlouvy o ubytování klientem je stornopoplatek 100 % z ceny rezervovaného ubytování.
 4. V případě předčasného ukončení pobytu ze strany klienta či hosta, který jej doprovází anebo ze strany ubytovatele z důvodů na straně klienta či hosta, který klienta doprovází, má ubytovatel nárok na cenu ubytování v plné výši za celou sjednanou dobu pobytu.
 5. V případě, že se klient nedostaví bez uvedení důvodu ani do 24 hodin od sjednaného termínu příjezdu, ubytovatel má právo na úhradu 100% ceny za sjednané ubytovací služby.
 6. V případě, že orgány státní správy nebo samosprávy na území ČR vyhlásí či přijmou taková opatření či zákazy, které budou mít přímý vliv na nemožnost poskytnutí ubytovacích služeb ubytovatelem, ubytovatel vrátí klientovi 80 % z ceny ubytování.
 7. Při změně rezervace a následném stornu se účtují stornopoplatky minimálně ve výši vztahující se k datu této změny.
 8. Případné uzavření bazénu není samo o sobě důvodem pro výpověď smlouvy o ubytování z důvodů na straně ubytovatele či pro předčasné ukončení pobytu ze strany klienta z důvodů na straně ubytovatele. Pokud klient i přesto smlouvu o ubytování vypoví či předčasně ukončí pobyt řídí se ukončení pobytu a výpověď smlouvy podmínkami uvedenými článku IX. všeobecných obchodních podmínek.